PHÁP LÝ VÀ KẾ TOÁN

Thành lập doanh nghiệp

Bạn muốn đưa ý tưởng kinh doanh của mình thành hiện thực và hợp pháp ? Hãy lựa chọn LC Office với dịch vụ thành lập công ty: nhanh chóng- tiết kiệm- cam kết thời gian thực hiện.

Thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ thực hiện

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Đăng ký dịch vụ kế toán thuế trọn gói, LC Office sẽ có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan tới Kế toán Thuế cho doanh nghiệp. Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Thanh kiểm tra dọn dẹp sổ sách kế toán

Cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử

Những tiêu chí cần thiết nhất để đảm bảo website dễ dàng lên xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm và đặc biệt là Google với thị trường Việt Nam