Ổn định giá và mặt trái của tấm huy chương

Việt Nam cần có một chế độ tỉ giá linh hoạt hơn, đủ sức “hấp thụ” hoặc làm “giảm chấn” các cú sốc bên ngoài…Phải chăng mặt trái của tấm huy chương bốn năm tỉ giá và thị trường ngoại tệ ổn định chính là ở chỗ đã “ru ngủ” các nhà đầu tư và […]